urodzone: 20-06-2013
w miocie: 3 suczki i 5 piesków

 


suczki:  

CASABLANKA
CARMEL
CINDYpieski:

CAMARO
CARTER
CAMPAR
CALVIN
CARLOS


suczki
pieski
suczki
pieski

#########